Hody 2012

Letošní hody se obzvlášť vydařily. Po několika letech nám totiž přálo počasí a byla veliká účast jak na odpolední, tak i na večerní zábavě, a to nejen občanů Kašnice, ale i z okolních obcí. Odpoledne prošel krojovaný průvod obcí a pod májou stárci předvedli úžasně secvičenou Moravskou besedu. Večer pak přivítali přespolní stárky z Morkůvek a bavili návštěvníky až do ranních hodin i po odjezdu muzikantů ze Šardičanky. Děkujeme stárkům a všem ostatním za spolupráci při přípravě hodů, stárkům za skvěle sestavený program a také všem účastníkům!