Hlášení

Okresní správa sociálního zabezpečení připomíná, že zaměstnanci, kteří provádí kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, jsou povinni prokázat se průkazem s fotografií, kterou vydal orgán nemocenského pojištění.

 

 

 Základní škola a Mateřská škola  Krumvíř vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ na školní rok 2016/2017 v úterý 24. května 2016 od 15.00 - 17. 00 hodin v Mateřské škole v Krumvíři.

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list díétěte