Kultura

Pro nás, kašnické občany, se stalo tradicí, že se scházíme na půlnoční novoroční přípitek, kde si popřejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku a někdy až do ranních hodin vydržíme debatovat a popíjet v přátelském duchu. 

Další větší akcí, kde se můžeme všichni každý rok setkat, bývá tradiční Velikonoční fotbal na hřišti „Na kopcích“. Pro všechny je nachystáno občerstvení, zažehne se táborák a začíná hra. Jde vskutku o zábavnou podívanou, neboť se proti sobě staví družstvo ženáčů a družstvo svobodných a hra má jediné pravidlo: Poraz ty druhé! Ač by se statisticky zdálo, že ženáčů musí každoročně přibývat a svobodných naopak ubývat, musíme podotknout, že kašnický trend je opačný. Mladí kopanou hrají výborně a starší s přibývajícím časem a vypitým pivem slábnou. Takže dochází k promíchávání družstev, což naopak kopanou zkvalitní. Rodiny s dětmi si udělají nádhernou procházku do přírody a všichni přítomní se baví až do konce.

V červnu žije naše vesnice ožívá krojovanými slavnostmi. Tato tradice byla několikrát přetnuta, ovšem po odtržení obce od vedlejších Klobouk u Brna se staly tyto krojované slavnosti tradicí. Slavnostem předchází přípravy, kdy muži vyráží do lesa pro máju, kterou pak děvčata nazdobí pentlemi a poté je umístěna na své místo pouze pomocí žebříků a silných chlapů a neopomenutelného výroku „natočte ju ke Grumvířu“.  V sobotu odpoledne prochází obcí dlouhý průvod krojovaných dětí a stárkovských párů a míří na odpolední zábavu pod máju a večer se sem všichni vracejí pokračovat ve skvěle načaté zábavě. Jsme hrdí na všechny krojované, kteří se účastní, neboť tolik krojovaných mnohdy nemají i některé daleko větší obce. Stačí se podívat na fotografie, ze kterých čiší úžasná atmosféra. Takhle by to mělo přece být. Protože  nemáme k dispozici žádnou krytou „tančírnu“, pořídili jsme v minulých letech dva velké party stany, takže ani nepřízeň počasí nám nezabrání dodržovat tradice našich předků.

V létě pořádáme společný „obecní výlet“, kde je program upraven tak, abychom mohli na palubě autobusu uvítat jak seniory, tak malé děti. Každý rok vybíráme jiné místo a snažíme se společně poznávat především krásy jižní Moravy a také vzájemně mezi sebou, neboť lze říci, že každý rok přibude vždy alespoň jedna rodina, kterou rádi uvítáme mezi sebou.

Během léta pak probíhají různá sportovní utkání na novém víceúčelovém sportovišti, ať už jde o přátelská utkání v tenise, fotbale či volejbale nebo koncem léta o Svatováclavský volejbalový turnaj, ze kterého si účastníci odnáší kromě sportovních zážitků také ceny a poháry pro vítězná družstva.

V předvánočním čase probíhá na radnici vazba adventních věnců, kde si za pomoci a rad zkušenějších můžeme i my začátečníci připravit krásné ozdoby na vánoční stůl. Pochůzka svatého Mikuláše s čertem znamená pro nezbedníky kárání a ti, kteří nezlobili, jsou odměněni.

Kašnické děti představujeme na každoročním vánočním koncertu Základní umělecké školy Klobouky. V roce 2010 jsme poprvé uskutečnili i povánoční Štěpánské odpoledne, kde jsme mohli ochutnat vařenou vepřovou hlavu a vánoční cukroví všech domácností, jejichž zástupci se tohoto sportovně-zábavného odpoledne zúčastnili.

A jak to tak bývá, rok se s rokem schází a my se pak scházíme k tradičnímu novoročnímu přípitku...